Комунални Услуги 5 ЕООД е сервизен партньор на фирма АКВА ДЖЕТ 2011 EООД:

• ремонт високонапорни и вакуумни помпи, монтирани на каналочистачни машини;

• гаранционно и следгаранционно обслужване на специализирани надстройки CAPPELLOTTO;

• ремонт високонапорни машини URACA за хидродинамично почистване.