Почистването на цистерните не само удължава техния живот, но също и обезпечава безпрепятствена експлоатация на котлите. Препоръчително е почистването на цистерните да се извършва на всеки 5 години, тъй като утайките и агресивните отпадъци, реагират със стоманата и могат да доведат до нарушаване на нормалната работа на филтрите и горелките. Почистването не зависи от нивото на запълване на цистерната и може да се извършва дори и през зимата, без да се прекратява подаването на гориво.

Специализираните автомобили на Комунални Услуги 5 ЕООД (трикамерни) позволяват изпомпване и надеждно междинно складиране на съдържанието на цистерната. Получената при тази дейност смес от вода и шлам се отделя от продукта и се изпомпва в отделна камера. По време на почистването на цистерната, се проверява и протоколира нейното състояние, поради което веднага могат да се установят повредите и да се препоръча най-правилния метод за отстраняването им. 

Наред с почистването на цистерните, предназначени за съхранение на нефтопродукти (дизелово гориво, мазут, автомобилен и авиационен бензин), Комунални Услуги 5 ЕООД се е специализирала и в почистване на резервоари, в които се съхранява бензол и метанол.